SKA-vzdelávací servis je súkromnou vzdelávacou agentúrou, ktorá pôsobí na trhu vzdelávania

od roku 1991. Hlavným cieľom je rozvíjanie dlhodobej stratégie a koncepcie celoživotného vzdelávania a implementácia vzdelávacích programov do požiadaviek klientov. Agentúra má akreditáciu na výchovu a vzdelávanie od Národného inšpektorátu práce pre oblasť výchovy a vzdelávania pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ostatné technické zariadenia

Hlavnou prioritou je maximálna snaha a ústretovosť s prihliadnutím na potreby klientov, resp. jednotlivcov.

Dlhodobá spolupráca s niektorými klientmi, sledovanie  termínov výchovno-vzdelávacích aktivít ich zamestnancov je dôkazom dobrej spolupráce a vzájomnej ústretovej komunikácie .

Výsledkom ktorej je samotná spokojnosť klientov  pri  napĺňaní ich  výchovno-vzdelávacích cieľov a potrieb.