VVZ-000161-06.01.1
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky.
Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

VVZ -000162-06-02.2
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových.
Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu.

VVZ-000164-06-03.2
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích.
Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu.

VVZ -1354/07-03.4
Výchova a vzdelávanie viazačov bremien.

VVZ-1404/07-04.2
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových.
Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu.

VVZ-1395/07-05.1
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických.
Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti, alebo riadenie prevádzky.

VVZ-0046/13-06.1
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov.
Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov.

VVZ-1433/07-07.2
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške.
Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári).

VVZ-0084/13-08.1
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami.
Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu stavebných strojov a zariadení.