Október 2020

Základný kurz pre obsluhu kotlov – kuriči 6-7. október 2020
Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu kotlov 7. október 2020
Bezpečnostné a súvisiace predpisy pre prácu vo výške bez použitia horolezeckej techniky 8. október 2020
Základný kurz pre sam. elektrotechnikov, riad. práce na elektrických zariadeniach 19-21. október 2020
Základný kurz pre obsluhu stavebných strojov 26-28. október 2020

November 2020

Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu motorových vozíkov, prípad. OŠ 3. november 2020
Aktualizačná odborná príprava, prípad. OŠ pre obsluhu kotlov 9. november 2020
Opakovacie školenie pre viazačov bremien 10. november 2020
Základný kurz , prípadne OŠ pre obsluhu tlakových zariadení 23. november 2020
Základný kurz pre obsluhu zdvíhacích zariadení 26-27. november 2020

December 2020

Základný kurz pre obsluhu kotlov – kuriči 3-4. december 2020
Opakovacie školenie pre lešenárov 7. december 2020
Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu mot. vozíkov , prípad. OŠ 9. december 2020
Základný kurz , prípadne OŠ pre obsluhu tlakových zariadení 15. december 2020
Základný kurz pre viazačov bremien 18-19. december 2020

Dovoľujeme  si Vás upozorniť na aktualizačnú odbornú prípravuv zmysle Zákona č 124/2006 Z.z. v znení neskor. predpisov § 16 odst 8 a odst. 11

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu / AOP u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v  preukaze, osvedčení, alebo doklade uvedie obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.

Nakoľko aktualizačná odborná príprava je 5 -ročná . V prípade, že  aktualizačnú odbornú prípravu / AOP /nebudú absolvovať ich doklady stratia platnosť.

Termíny pre vzdelávacie aktivity, ktoré sú už dohodnuté so stálymi klientmi  platia !

Iné  firmy,  ktoré by mali záujem realizovať vzdelávanie vo svojej firme, alebo v našich priestoroch pre väčší počet vlastných  účastníkov  prosíme konzultovať.