Január 2021

Február 2021

Aktualizačná odborná príprava pre * obsluhu kotlov / kuriči 11. február 2021
Aktualizačná odborná príprava, resp. * opakov. školenie obsluhu staveb. strojov 17. február 2021
Aktualizačná odborná príprava pre * elektrotechnikov, práce na el. zariadeniach 19. február 2021
Opakovacie školenie, prípadne AOP pre obsluhu tlakových zariadení 22. február 2021
Bezpeč. predpisy – Práca vo výške bez použitia horolezeckej techniky 26. február 2021

Marec 2021

Opakovacie školenie, prípadne AOP pre viazačov bremien 3. marec 2021
Aktualizačná odborná príprava pre * obsluhu motorových vozíkov 8. marec 2021
Bezpeč. predpisy – Práca vo výške bez použitia horolezeckej techniky 15. marec 2021
Opakovacie školenie, prípadne AOP * pre lešenárov 23. marec 2021

Dovoľujeme  si Vás upozorniť na aktualizačnú odbornú prípravuv zmysle Zákona č 124/2006 Z.z. v znení neskor. predpisov § 16 odst 8 a odst. 11

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu / AOP u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v  preukaze, osvedčení, alebo doklade uvedie obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.

Nakoľko aktualizačná odborná príprava je 5 -ročná . V prípade, že  aktualizačnú odbornú prípravu / AOP /nebudú absolvovať ich doklady stratia platnosť.

Termíny pre vzdelávacie aktivity, ktoré sú už dohodnuté so stálymi klientmi  platia !

Iné  firmy,  ktoré by mali záujem realizovať vzdelávanie vo svojej firme, alebo v našich priestoroch pre väčší počet vlastných  účastníkov  prosíme konzultovať.