Apríl 2021

Aktualizačná odborná príprava pre * obsluhu staveb. strojov, príp. OŠ 27. apríl 2021
Aktualizačná odborná príprava pre * obsluhu kotlov- kuriči 28. apríl 2021
Bezpečnostné a súv. predpisy pre prácu vo výške bez použitia HT 30. apríl 2021

Máj 2021

Základný kurz pre obsluhu tlakových zariadení / prípadne opakovacie školenie 11. máj 2021
Opakovacie školenie pre zváračov- el. oblúk, plyn., palič 12. máj 2021
Opakovacie školenie/ prípadne AOP pre viazačov bremien 17. máj 2021
Aktualizačná odborná príprava pre * prácu na el. zariadeniach 21. máj 2021
Základný kurz pre obsluhu staveb. strojov 24 – 26. máj 2021

Jún 2021

Základný kurz pre obsluhu zdvíhacích zariadení 3. jún 2021
Opakovacie školenie / prípadne základný kurz pre obsluhu tlakových zariadení 4. jún 2021
Aktualizačná odborná príprava pre * obsluhu motorových vozíkov / príp. OŠ 7. jún 2021
Aktualizačná odborná príprava pre * obsluhu kotlov – kuriči 14. jún 2021

Dovoľujeme  si Vás upozorniť na aktualizačnú odbornú prípravuv zmysle Zákona č 124/2006 Z.z. v znení neskor. predpisov § 16 odst 8 a odst. 11

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu / AOP u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v  preukaze, osvedčení, alebo doklade uvedie obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.

Nakoľko aktualizačná odborná príprava je 5 -ročná . V prípade, že  aktualizačnú odbornú prípravu / AOP /nebudú absolvovať ich doklady stratia platnosť.

Termíny pre vzdelávacie aktivity, ktoré sú už dohodnuté so stálymi klientmi  platia !

Iné  firmy,  ktoré by mali záujem realizovať vzdelávanie vo svojej firme, alebo v našich priestoroch pre väčší počet vlastných  účastníkov  prosíme konzultovať.