SKA-vzdelávací servis, Košice  Zapísaný : ŽR- Okresného úradu Košice , odbor. živnostenského podnikania č. 804-2229
Designed by Georgyke. Copyright © 2012  SKA - vzdelávací servis  Všetky práva vyhradené.

Sledujte nás na Facebooku !

Vzdelávacie aktivity

Akreditačné oprávnenia

Harmonogram školení

SKA-vzdelávací servis

základné školenia pre získanie odborných spôsobilostí...


opakovacie školenia u odborných spôsobilostí ...


kurzy, vstupné, opakovacie školenia...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových

Bližšia špecifikácia školení viď Harmonogram školení.Profil agentúry

SKA-vzdelávací servis je súkromnou vzdelávacou agentúrou, ktorá pôsobí na trhu vzdelávania

od roku 1991. Hlavným cieľom je rozvíjanie dlhodobej stratégie a koncepcie celoživotného vzdelávania a implementácia vzdelávacích programov do požiadaviek klientov. Agentúra má akreditáciu na výchovu a vzdelávanie od Národného inšpektorátu práce pre oblasť výchovy a vzdelávania pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ostatné technické zariadenia


Hlavnou prioritou je maximálna snaha a ústretovosť s prihliadnutím na potreby klientov, resp. jednotlivcov.


Dlhodobá spolupráca s niektorými klientmi, sledovanie  termínov výchovno-vzdelávacích aktivít ich zamestnancov je dôkazom dobrej spolupráce a vzájomnej ústretovej komunikácie .

Výsledkom ktorej je samotná spokojnosť klientov  pri  napĺňaní ich  výchovno-vzdelávacích cieľov a potrieb.