SKA-vzdelávací servis, Košice  Zapísaný : ŽR- Okresného úradu Košice , odbor. živnostenského podnikania č. 804-2229
Designed by Georgyke. Copyright © 2012  SKA - vzdelávací servis  Všetky práva vyhradené.

Sledujte nás na Facebooku !

Vzdelávacie aktivity

Akreditačné oprávnenia

Harmonogram školení

SKA-vzdelávací servis

základné školenia pre získanie odborných spôsobilostí...


opakovacie školenia u odborných spôsobilostí ...


kurzy, vstupné, opakovacie školenia...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových

Bližšia špecifikácia školení viď Harmonogram školení.Ak si želáte informáciu o konkrétnom školení, resp. zasielanie informácií o pripravovaných vzdelávacích aktivitách, školeniach na Váš e-mail prosíme o vyplnenie formulára.

Formulár

Mgr. Iveta Janska

Mobil:       0905 154 231

Mail: info@ska-vzdelavaciservis.sk

         agentura.ska@orangemail.sk

Sídlo kancelária, učebňa

Podnikateľské centrum Strojár

Južná trieda 93
040 01 Košice (4.poschodie)

Fakturačná adresa

SKA-vzdelávací servis Košice

Fábryho 15
040 22 Košice


IČO   : 11965711

DIČ   : 1024589269

Loading...