SKA-vzdelávací servis, Košice  Zapísaný : ŽR- Okresného úradu Košice , odbor. živnostenského podnikania č. 804-2229
Designed by Georgyke. Copyright © 2012  SKA - vzdelávací servis  Všetky práva vyhradené.

Sledujte nás na Facebooku !

Vzdelávacie aktivity

Akreditačné oprávnenia

Harmonogram školení

SKA-vzdelávací servis

základné školenia pre získanie odborných spôsobilostí...


opakovacie školenia u odborných spôsobilostí ...


kurzy, vstupné, opakovacie školenia...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových

Bližšia špecifikácia školení viď Harmonogram školení.Akreditačné oprávnenia

VVZ-000161-06.01.1


Bezpečosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky.

Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

VVZ -000162-06-02.2


Bezpečosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových.

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu.

VVZ-000164-06-03.2


Bezpečosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích.

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu.

VVZ -1354/07-03.4


Výchova a vzdelávanie viazačov bremien.

VVZ-1404/07-04.2


Bezpečosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových.

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu.

VVZ-1395/07-05.1


Bezpečosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických.

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti, alebo riadenie prevádzky.

VVZ-0046/13-06.1


Bezpečosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov.

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov.

VVZ-1433/07-07.2


Bezpečosť a ochrana zdravia pri práci vo výške.

Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári). 

VVZ-0084/13-08.1


Bezpečosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami.

Výchova a vzdelávanie zamestnancov na obsluhu stavebných strojov a zariadení.