SKA-vzdelávací servis, Košice  Zapísaný : ŽR- Okresného úradu Košice , odbor. živnostenského podnikania č. 804-2229
Designed by Georgyke. Copyright © 2012  SKA - vzdelávací servis  Všetky práva vyhradené.

Sledujte nás na Facebooku !

Vzdelávacie aktivity

Akreditačné oprávnenia

Harmonogram školení

SKA-vzdelávací servis

základné školenia pre získanie odborných spôsobilostí...


opakovacie školenia u odborných spôsobilostí ...


kurzy, vstupné, opakovacie školenia...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových

Bližšia špecifikácia školení viď Harmonogram školení.Školenia

Október 2020

Základný kurz pre obsluhu kotlov - kuriči


6-7. október 2020

Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu kotlov


7. október 2020

Bezpečnostné a súv. predpisy pre prácu vo výške bez použ. horolez. techniky


8. október 2020

Základný kurz pre sam. elektrotechnikov, riad. práce na elektr. zariadeniach


19-21. október 2020

Základný kurz pre obsluhu stavebných strojov


26-28. október 2020

November 2020

Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu motorových vozíkov, prípad. OŠ


3. november 2020

Aktualizačná odborná príprava, prípad. OŠ pre obsluhu kotlov


9. november 2020

Opakovacie školenie pre viazačov bremien


10. november 2020

Základný kurz , prípadne OŠ pre obsluhu tlakových zariadení


23. november 2020

Základný kurz pre obsluhu zdvíhacích zariadení


26-27. november 2020

december 2020

Základný kurz pre obsluhu kotlov - kuriči


3-4. december 2020

Opakovacie školenie pre lešenárov


7. december 2020

Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu mot. vozíkov , prípad. OŠ


9. december 2020

Základný kurz , prípadne OŠ pre obsluhu tlakových zariadení


15. december 2020

Základný kurz pre viazačov bremien


18-19. december 2020
Harmonogram vzdelávacích aktivít:

Dovoľujeme  si Vás upozorniť na aktualizačnú odbornú prípravu *

   

v zmysle Zákona č 124/2006 Z.z. v znení neskor. predpisov § 16 odst 8 a odst. 11

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu / AOP u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v  preukaze, osvedčení, alebo doklade uvedie obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.Nakoľko aktualizačná odborná príprava je 5 -ročná . V prípade, že  aktualizačnú odbornú prípravu / AOP /nebudú absolvovať ich doklady stratia platnosť.


Termíny pre vzdelávacie aktivity, ktoré sú už dohodnuté so stálymi klientmi  platia !


Iné  firmy,  ktoré by mali záujem realizovať vzdelávanie vo svojej firme, alebo v našich priestoroch pre väčší počet vlastných  účastníkov  prosíme konzultovať.